De najaarsvergadering 2014

Foto's: klik hier            Beste Dames en Heren Spartanen, wat is een jaar? Dat vliegt voorbij, zeker als men zich amuseert. Dat is precies wat de Spartanen doen: zich amuseren, een gans jaar aan een stuk. Als een club maar blijft groeien en inmiddels meer dan 200 leden telt dan moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Daarvoor dienen de geregeld voorziene vergaderingen. 

De vergadering opende met een herinneren aan onze goede vriende en geliefde sportmakker Ghislain Struyf die ons dit jaar ontvallen is. Ghislain was een fantastische kerel die iedereen kende en iedereen kende hem. Onze voorzitter sprak een kort woordje over Ghislain en wees erop dat hij wel zeker wist dat Ghislain nu van daarboven de vergadering volgde. Daarna werd eens overlopen hoe de Spartanen dit jaar met zes groepen hun ritten hadden afgewerkt net als de extra activiteiten: de broodjesritten, de spaghettiritten, de grote ritten, de ladiesrit, het tweede Bal van De Spartaan, de winterritten, de mountainbikeinitiatieven enz. De Spartaan is een club die leeft, waar van alles gedaan wordt. Een club met zes groepen die alle zes hun eigenheid kennen en hun plaats hebben. Iedereen vindt zijn weg en kan wisselen tussen de groepen zoveel hij of zij wil. Laten we dat nog maar eens benaderen: De Spartaan telt zes groepen, iedere Spartaan mag rijden bij de groep waar hij wil en wanneer hij dat wil. Spartanen zijn overal welkom bij De Spartaan.

Een grote club betekent aanpassen: er komt een lidkaart voor de leden, inschrijven bij de VWB (de Vlaamse Wielrijders Bond) doet ieder lid nu zelf, gelet op het grote aantal leden wordt dit te belastend voor het bestuur, info VWB: klik hier, de lidgelden kunnen enkel nog via de bank betaald worden: De Spartaan heeft nu bankrekeningen in België en Nederland, onze clubkas staat er goed voor, de atb-tocht werd toegelicht ook hier zijn verschillende obstakels uit de weg geruimd waardoor de tocht zal blijven doorgaan zoals al jaren het geval is - in dezelfde vorm!

De rondvraag opende met een vraag over het Bal van De Spartaan, dat betekent dat er interesse is! Het feestbestuur zal de opmerkingen in overweging nemen. Er was vraag naar donkere kledij voor in de winter, bewaking  voor de fietsen tijdens de atb-tocht, armbandjes tijdens de atb, security bij de atb, 

Tot slot werden de kilometervreters per groep in de bloemen (of liever in de champagne) gezet, wat met veel applaus gepaard ging!

De Spartaan is een springlevende groep, waar ieder zijn zeg doet en ieder zijn inbreng heeft: getuige de vele initiatieven en het niet aflatende groeiende aantal leden.

Dames en Heren van het bestuur, bedankt om de ploeg zo netjes te leiden.

Spartanen, proficiat voor jullie meer dan geslaagde jaar, en volgend jaar gaan we er opnieuw tegenaan.

Trouwens, we stoppen niet de winterritten gaan gewoon door.

terug naar startpagina: klik hier