voorjaarsvergadering 2015

Beste Spartanen, met medewerking van verschillende leden van het webteam komt onze site terug netjes in orde. Dat toont de flexibiliteit van de Spartanen. We zien en voelen tegelijk de liefde die zij koesteren voor hun hobby en sport: met name fietsen. Als sportfietsers en ware liefhebbers - geen wielertoeristen, toerisme doen we tijdens onze vakantie - bouwen ze samen aan onze club die reeds meer de 40 jaar bestaat. Een tegenslagje als de troebelen met de site weerhoudt hen er niet van om door te gaan. Zes groepen, zes ambities, zes streefdoelen - ieder op zich en toch allen samen - daaraan herkennen wij De Spartaan.

Op de openingsvergadering in De Biezen stelde onze voorzitter Marc Guns dan ook heel duidelijk dat die zes groepen het fundament vormen waar De Spartaan op steunt. Die zes groepen bieden mogelijkheden, ... maar eisen respect, en vooral veel persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid. Immers, je moet zelf goed aanvoelen waar je thuishoort. Rij niet mee met groepen die te snel gaan, blijf niet in een groep waar het te traag gaat. Dat moeten we met zijn allen beseffen. Bovendien, en dat geldt voor elke groep, staat het fietsen centraal. Daarvoor luisteren we naar Jan Janssen, die ons leert: 'Fietsen moet ontspanning zijn, geen inspanning'. Dus, nogmaals een oproep in naam van Jan Janssen, het bestuur, de ritcommissarissen en alle leden die bij ons fietsen en nog zullen komen fietsen: 'Hou het netjes, hou rekening met mekaar, let op de teamspirit'. Alleen op die manier kan De Spartaan zijn mooie doelstellingen waarmaken. 

Goed, in het kort (want de originele tekst ben ik kwijt) Marc overliep het vorige jaar, stond even stil bij het overlijden van Ghislain Struyf, een voortrekker van de 30-groep die een belangrijke rol speelde bij de 30. Trouwens de 30 ploeg zal dit jaar een speciale herdenkingsrit houden. Zij doen dat in navolging van de 25 ploeg die hun twee seizoenen geleden ontvallen lid Willy Maes op die manier blijven gedenken. Hele mooie initiatieven van een club en de groepen die tonen dat je bij De Spartaan niet vlug vergeten wordt: je bent en blijft een Spartaan.

Ivo Maes overliep de voorbije atb-tocht die alles bij mekaar genomen een succes mag genoemd worden, hij dankte alle vrijwilligers voor hun medewerking en benadrukte de rol van Viviane Van Gossem wat betreft haar hulp bij de administratie, waar de aanvragen toch heel wat extra werk in beslag nemen. Voorts zijn er de hersituering van de sponsors, het afspuiten van de fietsen, de veiligheid, de nieuwe parkeermogelijkheden - maar Ivo heeft alles netjes in de hand - prima Ivo!

Ludo Bocken lichtte onze financiële toestand toe en hoe die tot stand is gekomen. Wij kennen Ludo als iemand die altijd heel nauwgezet tewerkgaat. Onze eigenste minister van financiën legde dan ook een prima rapport neer voor de verzamelde Spartanen. Dat rapport werd bevestigd (op een ludieke manier) door de Kascommissie. Bedankt Ludo.

Anja deed kort en kracht het verslag van de secretaris op de haar unieke manier - weinige doen het haar na. Ze had op het einde nog een verrassing in petto: lidkaarten voor de Spartanen. Ja, als je met meer dan 220 leden bent dan wordt het moeilijk en moeten er maatregelen getroffen worden, applaus voor Anja.

Op de gebruikelijke manier kabbelde de vergadering voor: het bestuur werd met unanimiteit herverkozen. De vraagronde verliep rustig, Betsy Verhoeven stelde, met de moderne informatica in haar achterhoofd, een digitalisering voor om de lidgelden te innen. Het bestuur zal zich over het voorstel van Betsy beraden. Clement Van Den Bosch wilde Anja Verhoeven en Vivianne Van Gossem in de bloemen zetten voor het prachtige werk dat beide dames leveren voor De Spartaan.

Dan was het tijd voor de lidkaarten die Linda van den Bergh, Ludo Bocken en Anja verhoeven uitdeelde samen met een tube Algipan, dan konden de Spartanen hun benen insmeren om er een heel seizoen lang terug tegen aan te gaan.

Bedankt Spartanen, een fijne tijd komt er weer aan - het is fijn om bij De Spartaan te zijn! (RS)